Projekti:

Predstavitev inštituta IRDO

IRDO Institue Presentation

DEJAVNOSTI

IRDO podjetjem in drugim zainteresiranim svetuje, kako poslovati družbeno odgovorno in kako se pri tem učinkovito povezovati z drugimi. Po svojih močeh vzpostavlja medijsko podporo razvoju družbene odgovornosti in izvaja druge naloge s področja razvoja in uveljavljanja družbene odgovornosti v Sloveniji.

Dejavnosti inštituta IRDO so:
• raziskovanje,
• svetovanje,
• izobraževanje,
• informiranje,
• promocija,
• povezovanje in
• dobrodelnost.

Svetovanje, informiranje, raziskovanje
Posebno področje dela inštituta IRDO je raziskovanje povezave med marketingom in družbeno odgovornostjo ter svetovanje v zvezi s tem. Naše delo obsega še svetovanje pri oblikovanju marketinških in sponzorskih strategij ter razvoj novih družbeno odgovornih izdelkov in storitev. Raziskujemo tudi primere dobrih praks v Sloveniji in v tujini in po svojih močeh prispevamo h krepitvi medijske podpore razvoju družbene odgovornosti tako podjetij, kot tudi organizacij in ustanov.

Konferenca 'Družbena odgovornost in izzivi časa'
Prirejamo jo vsako leto z namenom, da bi v slovenskem prostoru pomagali krepiti družbeno odgovornost. Razvoj družbene odgovornosti je namreč nujen na vseh področjih družbenega življenja, prav tako povezovanja med različnimi akterji, ki na tem področju delujejo. Nujna pa je tudi primerjava raziskovalnih in teoretskih izhodišč, s praktičnimi izkušnjami v zakonodaji, gospodarstvu, sociali, varstvu okolja in drugod.

Družbeno odgovornost na konferenci predstavljamo iz različnih vidikov: vladnega, etičnega, podjetniškega, medijskega, izobraževalnega, raziskovalnega in drugih. Konferenca »Družbena odgovornost in izzivi časa«, naj bi tudi vsako leto pokazala, kaj je na tem področju v Sloveniji in v tujini že narejeno in kaj bi bilo še potrebno.

Podjetja, ustanove, organizacije in posameznike vabimo k sodelovanju.

Pišite nam na info@irdo.si in poiskali bomo možnosti skupnega sodelovanja in razvoja!